Foredrag

Emner

  • Det oprejste menneske. Om vestens samfund gennem kulturer og civilisationer fra huleboerne til i dag. Vi er kommet ned i et mentalt hul. Det har vore forfædre også været  ind imellem. Måske vi kunne lære noget´af, hvordan de fik energi og livsvilje til at kravle op af de huller, som først den fønikiske og siden den hellenistisk-romerske globalisering skabte.
  • Afviklingen af vort selvværd fra renæssancen til vor tid: Om kærligheden, der blev til forførelse, om virkeligheden, der blev til skuespil, og om fællesskabet og ansvarligheden, der endte i ensomhed og narcissisme, desuden om skaberevnen, der endte i tomhedens abstraktiioner. Og så, ikke mindst, handler foredraget om, hvad vi kan gøre for at få vor medfødte trang til at skabe og vort livsmod og entusiasme til igen at blomstre, hvis vi synes, at vi har sat dem til undervejs i livet:
  • Mennesket mellem Gud og Mefisto fra romansk tid til i dag, hvor vi ekspanderer horisontalt og savner det vertikale perspektiv. Vi har mistet både Gud og Fanden, og har derfor ingen klar målestok for, hvad en mening med livet, der ligger ud over den blotte egenlyst, egentlig vil sige. Så vi tonser afsted med et oppustet ego. Kunne vi måske lære noget af vore forfædre fra romansk og gotisk tid?
  • Gudsbilledet i historien fra romansk tid og gotik til vor moderne tid.
  • J. F. Willumsen og hans drift mod tradition og fremtid.
  • Asger Jorn på vej mod en ny kultur.
  • Vor moderne civilisation set i lyset af den apollinsk-dionysiske kultur og den faustisk kristne kultur.
  • Goethes Faust og Thomas Manns Dr. Faustus set i lys af kunsten.

Kontakt på tlf. 21 79 25 67 eller gltandrup@gmail.com