Bøger

Sorgens scene. Brok over åndsformørkelsen – og brokker til en ny kultur. Illustreret af Gitte Tandrup. 2013. Forlaget LAND. 250 s.
Sorgens Scene

 

Det oprejste menneske. På sporet af fremskridt, kriser, gæring og nedture i Vestens kulturer og civilisationer set i lys af kunsten fra huleboerne til i dag. I-III. 2012. Aarhus Universitetsforlag. 2230 s.


Kunstens Kald. Overvindelsen af kunsten som fravær. 2010. Linje k. 100 s

To mennesker mødes. Katalog til kunstnergruppen Fufos udstilling 2008-09. Silkeborg Bad. 72 s.

Hvad er stjerne? Om metodisk kunstanalyse på eksistentielt og socialt grundlag set i lys af vor kulturs morgengry og solnedgang. Fra Giotto til Asger Jorn. Red. til Leo Tandrups 70-årsdag af Heidi Normine Nissen, Hans Leganger Jørgensen og Villy Meldgaard Hansen. Illustreret af Karen T. Christensen. 2005. Leganger. 168 s..
Hvad er stjerne
Næbdyret og Hr. Ingenting. Værdier på spil i moderne danske kunstværker. 2003. Hovedland 505 s.
Næbdyret og Hr. Ingenting
Samtaler på en bjergtop. Om skabelsesproces og verdensanskuelse i kunsten. I samarbejde med Arne Haugen Sørensen. 2002. Hovedland. 225 s.
Samtaler på en bjergtop
Idioten og stjernedyret. Om skabelsesprocessen i moderne kunst, belyst ud fra form og livsindhold i billedhuggeren Harvey Martins værker. I samarbejde med Gitte Tandrup. 2001. Tommeliden. 262 s.
Idioten og stjernedyret
Op igen. Ubehøvlede digte om tidens mode og tidens fylde. Illustreret af Arne Haugen Sørensen. Hovedland.160 s.
Op igen
Et hug i brystet. Kunst og samfund mellem kærlighed og nihilisme. 1998. Hovedland. 304 s.
Et hug i brystet
Mefistos Mareridt. Guds forødte hus. Om mennesket og kunsten mellem tilblivelse og stivnen fra omkring år tusinde til i dag. 1997. Centrum. 548 s
Mefistos Mareridt
Havkat mellem hav og himmel. En bog til 60 års dagen om Leo Tandrup og om historiens og kunstens nytte. Red. af Knud Peder Jensen og Steen Busck. 1995. Illustreret af Gitte Tandrup. Centrum. 232 s.
Havkat mellem hav og himmel
På sporet af Michelangelo. En guide til den store kunstners værker og til renæssancens livssyn.1994. Centrum. 160 s.
På sporet af Michelangelo
Michelangelo. Skønhedens gru. Tilblivelsen af en kunstner og hans værk set i lyset af renæssancens og manierismens sociale, politiske og åndelige tilstande. 1992. Andet oplag  1993, paperback 1997. Centrum.720 s.
Michelangelo. Skønhedens gru.
Christian IV i krig og kærlighed. Om fyrsten, folket og den fristende forførelse fra renæssancen til i dag. 1988. Centrum. 243 s.
Christian IV i krig og kærlighed
Den prostituerede muse. Hovedtendenser i 80’rnes nordiske historieskrivning og -fortælling. Utidssvarende analyser til belysning af kulturkrisen og historiens metodik. Illustreret af Gitte Tandrup. 1987. Forlaget Kontrast. 196 s.
Den prostituerede muse
Folkedrabet. Utidssvarende betragtninger over fortællingens og historiens nytte og unytte. Og over hvordan den intellektuelle får has på sin foragt for småborgeren og bidrager til kulturkrisens overvindelse og det folkeliges genoplivelse. Illustreret af Gitte Tandrup. 1987. Askov Højskoles forlag. 160 s.
Folkedrabet
Drømmen om kærligheden og kejsertronen. En historisk fortælling om Christian IV og Kirsten Munk.  Vignetter af Gitte Tandrup. 1984. Friskolernes forlag. 196 s.
Drømmen om kærligheden og kejsertronen
Lyseslukkerne og stjernekasterne. Elleve scener om mennesker i Italien. Og om, hvorledes livssynet, oprøret og kærligheden bliver fundament i undervisning, kunst og videnskab. Illustreret af Gitte Tandrup. 1981. Centrum. 104 s.
Lyseslukkerne og stjernekasterne
Ravn. En beretning om Kristian Erslevs udvikling som menneske, historieforsker og historieskriver og om hans syn på historien og dens værdi. I-II. 1980. Gyldendal. 257 og 385 s.
Ravn II
Mod triumf eller tragedie. En diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra Kalmarkrigen til Kejserkrigen. I-II. Disputats. 1979. Aarhus Universitetsforlag. 510 og 573 s.
Mod triumf eller tragedie
Svensk agent ved Sundet. Den svenske toldkommissær og agent Anders Svenssons depecher til Axel Oxenstierna og Gustav II Adolf 1621-26. 1971. Aarhus Universitetsforlag. 689 s.