Skabelsen – interview med Leo Tandrup


Om skabelsesprocessen i kunst og liv, også  i forfatterens eget liv.
Om skabelsens frugtbarhed og dybde i kulturen og om dens stivnen i overfladecivilisationer, som den vi i dag lever i.
Om barnet i kunstneren og mennesket som skabelsens nerve
Om hvordan barnets originalitet ødelægges af de fleste voksne
Om muligheden for i dag at skabe en ny frugtbar kultur, fordi vi i leden over pengenes og den vækstgale globaliserings tyranni begynder at lede, sådan som grækerne i 700-tallet før.Kr. med held gjorde midt i den brutale fønikiske middelhavsglobalisering